Заказ в магазине
Opis kategorii

Wózki inwalidzkie pomagają osobom niepełnosprawnym w codziennej egzystencji. W zależności od jednostki chorobowej mają różne zastosowanie. Osoby uczące się lub pracujące, aktywne zawodowo, które samodzielnie przemieszczają się na wózku potrzebują wózek bardzo lekki, bardziej zwrotny potocznie nazywany wózek aktywny, który mogą samodzielnie włożyć do samochodu, przemieszczać się łatwo pokonując bariery architektoniczne typu progi, krawężniki, schody itp. Od niedawna dostępne są przystawki do wózków inwalidzkich, które w zależności od potrzeb i schorzenia pacjenta dostępne są w wersjach o napędzie elektrycznym, ręcznym lub hybrydowym. Dają one ogromne poczucie wolności, umożliwiają przemieszczanie się w różnym terenie.
Pomocne do pokonywania krawężników lub przeszkód dla standardowego wózka może być również koło freewheel.
Inne zastosowanie mają wózki specjalne, bardziej komfortowe, zwane również wózkami multipozycyjnymi wyposażone w podłokietniki, zagłówek stabilizujący głowę, wyższe oparcie tułowia, regulowane podnóżki, przechył siedziska, dedykowane osobom niesamodzielnym, potrzebującym wsparcia opiekuna, są to osoby m.in. z chorobami neurologicznymi np. z porażeniem mózgowym, po udarach, itp.
Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym są dla pacjentów, którzy cenią sobie niezależność i komfort samodzielnego przemieszczania się.
Wózki inwalidzkie ręczne to wózki dla pacjentów, którzy z różnych względów mają problemy w samodzielnym poruszaniu się.
Wózki inwalidzkie są refundowane przez NFZ w zależności od schorzenia pacjenta. Wózek ręczny kod NFZ P.127 jest refundowany w kwocie limitu do 600zł, to znaczy, że jeśli wózek ręczny kosztuje powyżej limitu różnicę pokrywa pacjent. Lekarz pierwszego kontaktu może wypisać zlecenie na wózek ręczny pacjentowi, który z różnych względów nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać.
Wózek lekki kod NFZ P.129 jest refundowany w kwocie do limitu 1700zł dla pacjenta do samodzielnego przemieszczania się na wózku. Lekarz specjalizacji Ortopedii, Chirurgii, Neurologi, Rehabilitacji Medycznej może wypisać zlecenie na wózek lekki.
Wózek specjalny kod NFZ P.130 jest refundowany w kwocie do limitu 3000zł dla pacjenta z porażeniem lub niedowładem trzy i cztero kończynowym lub porażeniem połowiczym. Wózkiem specjalnym jest również wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Lekarz specjalizacji Ortopedii, Chirurgii, Neurologi, Rehabilitacji Medycznej może wypisać zlecenie na wózek specjalny.

SUBSIDY