Dofinansowania

Jeśli masz pytania dotyczące gdzie można starać się uzyskać dofinasowanie do zakupu sprzętu to dobrze frafiłeś! Podpowiemy Tobie gdzie szukać pomocy i w jakim obszarze możesz składać zapytanie. Czytaj poniżej....

Szukasz pomocy finansowej przy zakupie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, a może środków pomocniczych?
Źródeł finansowania jest kilka:

FUNDACJE
Fundacje wspierają dorosłych jak i dzieci, które otaczają swoją opieką osoby niepełnosprawne, finansują zakup m.in. sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
Wysokość dofinansowania uzależniona jest przede wszystkim od ilości złożonych wniosków o dofinansowanie i kondycją finansową fundacji w danym roku.

NFZ i PFRON
Zapoznaj się z katalogiem i wysokością przysługującej refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia . Jeśli wymagana jest Twoja dopłata, możesz zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc finansowaną ze środków PFRON.

DOFINANSOWANIE PFRON
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Znajdziesz tutaj limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu. Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu, zwróć się do PCPR, który udzieli dofinansowania ze środków PFRON.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
1. posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
2. spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby,
jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:
do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Załączniki wymagane do wniosku
kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo
kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w SPRZĘT REHABILITACYJNY

Jest to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z NFZ.

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. Nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może udzielić dofinansowania na sprzęt na wniosek osoby niepełnosprawnej poparty zaleceniami lekarza prowadzącego.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% jego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga

Druki wniosków udostępniają PCPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania na swoich stronach internetowych ( mogą się one różnić w różnych powiatach).

Korzystając z dofinansowania ze środków PFRON pamiętać należy, że nie przysługuje ono podmiotom, które mają zaległości wobec Funduszu.

Program pilotażowy “AKTYWNY SAMORZĄD”

Informacje dla wnioskodawców w module I
W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu)
Należy zwrócić uwagę, że w skład tego oprzyrządowania wchodzi również FOTELIK SAMOCHODOWY! Limit do
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym)
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

Zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:
zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł

Zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:
przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy program pomagający uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Wystarczy, że podacie nam kilka danych, a my zajmiemy się resztą. Cała procedura rozłożona została na 3 proste kroki:

KONTAKT W CELU WYBORU ODPOWIEDNIEGO ŁÓŻKA
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 797 912 487 lub poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Pomożemy np w doborze łóżka dostosowanego do potrzeb pacjenta. Na tym etapie odpowiednio doradzimy oraz wystawimy fakturę proformę.

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Odbierz od nas gotowy wniosek wraz z załącznikami, jedyne co pozostało to złożyć go we wskazanym przez nas urzędzie. Dokumentację można odebrać osobiście u nas w biurze. Możemy też ją wysłać na skrzynkę elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Po otrzymaniu decyzji czas na działanie. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zapraszamy do sfinalizowania umowy, jeżeli nie, uzupełnimy go o wymagane przez urząd informacje, tak aby został on zweryfikowany na Państwa korzyść.

W razie pytań dotyczących jak i gdzie możecie odebrać swój sprzęt zapraszamy do kontaktu tel. 797 912 487; tel. 502 909 587; tel. 509 293 637; tel. 500 074 723 lub odwiedzić nasze placówki www.strefa-zdrowia.com.pl
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

team
STREFA ZDROWIA

Ostatnie wpisy

Orteza na kolano

Orteza na kolano. Jakie są rodzaje? Jakie zastosowanie?

Wiele osób narzeka na problemy ze stawami, szczególnie na bolące kolana i trudności z poruszaniem się. W przypadku różnego typu... View Article

23 grudnia 2020
Koncentrator tlenu

Koncentrator tlenu – czym jest, jak działa, jak go używać?

Koncentrator tlenu to urządzenie medyczne, którego zadaniem jest dostarczenie do organizmu pacjenta mieszanki gazu o odpowiedniej zawartości tlenu. W normalnych... View Article

16 grudnia 2020
Materac przeciwodleżynowy

Materac przeciwodleżynowy. Jak działa i dlaczego warto go mieć?

Długotrwałe przebywanie w tej samej pozycji wiąże się z szeregiem skutków ubocznych Niestety z tym problemem musi borykać się na... View Article

9 grudnia 2020