Regulamin

Dowiedz się więcej o regulaminie sklepu

W momencie zaznaczenie wymaganej rubryki „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem strefa-zdrowia.com.pl i akceptuję jego warunki” podczas rejestracji jako nowy Klient sklepu Strefa Zdrowia, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

Sklep internetowy strefa – zdrowia.com.pl prowadzi sprzedaż towarów przedstawionych w ofercie strefa-zdrowia.com.pl za pośrednictwem strony internetowej.

Zawartość sklepu strefa-zdrowia.com.pl jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie złożenie oferty kupna zamawianych przedmiotów.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień znajdujący się w sklepie internetowym i pocztą elektroniczną na adres: biuro@fstrefa-zdrowia.com.pl – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Strefa-zdrowia.com.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

Przez złożenie zamówienia w sklepie internetowym należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia zanim zostanie ono wysłane telefonicznie pod numerem: 502 909 587 lub pocztą elektroniczną (e-mailem) pod adresem: biuro@strefa-zdrowia.com.pl. Klient nie może anulować zamówienia ani wprowadzić zmian do zamówienia, które już zostało wysłane.

Termin dostarczenia przesyłki klientowi jest równy sumie czasu realizacji zamówienia i deklarowanego czasu dostawy przesyłki Pocztą Polską lub kurierem. W przypadku zamówień łączonych, obejmujących produkty o różnym czasie realizacji, czas realizacji całego zamówienia odpowiada najdłuższemu z podanych terminów realizacji zamówienia (tj. terminowi podanemu dla produktu o najdłuższym czasie oczekiwania na realizację). W przypadku płatności przelewem termin dostarczenia przesyłki ulega wydłużeniu o czas upływający od chwili wysłania e-maila z prośbą o przelew do momentu wpłynięcia wymaganej kwoty na konto strefa-zdrowia.com.pl.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie strefa-zdrowia.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Strefa-zdrowia.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Strefa-zdrowia.com.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów i zmian w ofercie, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bez uprzedzenia.

WARUNKI DOSTAWY

Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy przesyłki w formie zryczałtowanej opłaty. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszt dostawy ponosi klient.

Strefa-zdrowia.com.pl może zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty za koszt dostawy umieszczając stosowną informację na stronach sklepu.

Termin dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi od 2 – 7 dni roboczych w zależności od wielkości miejsca dostawy, a firmą kurierską – do 2 dni roboczych. Strefa-zdrowia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę oraz firmy kurierskie.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujących formach:
– przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto wskazane przez strefa-zdrowia.com.pl

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem. Do wartości zamówienia doliczane są odpowiednie opłaty za dostawę przesyłki za granicę.

Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT, paragonem lub WZ. Dokumenty są wystawiane bez podpisu Zamawiającego. W przypadku faktury VAT dla firmy Klient musi wypełnić pola „Dane do faktury” w formularzu rejestracyjnym . Jeżeli nie zrobił tego przy pierwszym zakupie może w każdej chwili edytować swoje dane, dopisać lub zmienić dane firmy, na którą chce aby została wystawiona faktura.

WARUNKI REKLAMACJI

Reklamacji z powodu wad fabrycznych podlegają wszystkie produkty zakupione w sklepie strefa-zdrowia.com.pl.

W przypadku reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z strefa-zdrowia.com.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@strefa-zdrowia.com.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 797 912 487.
Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

Przesyłki odsyłane za pobraniem bez uzgodnienia ze strefa-zdrowia.com.pl nie będą przyjmowane.

Reklamacje będą rozpatrywane do 21 dni roboczych. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe a zamówienie zostało wcześniej opłacone, strefa-zdrowia.com.pl zwróci Klientowi równowartość ceny produktu wraz z faktycznie poniesionymi kosztami dostawy reklamowanego towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z „Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot jest możliwy tylko pod warunkiem, że produkt nie jest zniszczony, nie nosi żadnych śladów kopiowania lub użytkowania, a w przypadku sprzętu medycznego jest zwrócony w oryginalnym, nie naruszonym opakowaniu. Reklamowany towar musi zostać przed wysłaniem odpowiednio zapakowany i oznaczony, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia w transporcie. Klient dokonuje zwrotu na własny koszt.

Zwracany towar należy odesłać razem z dokumentem potwierdzającym zakup oraz numerem konta bankowego Klienta.

Strefa-zdrowia.com.pl po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconego towaru, wystawi fakturę korygującą i wyśle oryginał oraz kopię tej faktury do Klienta. Klient zobowiązany jest do podpisania i odesłania na adres strefa-zdrowia.coom.pl kopii faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej kopii i podpisanej faktury korygującej, strefa-zdrowia.com.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia zwrotu towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. W wyjątkowych wypadkach (brak konta) pieniądze będą odsyłane przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz podanego adresu poczty elektronicznej przez strefa- zdrowia.com.pl wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Podczas rejestracji w strefa-zdrowia.com.pl Klient może dobrowolnie wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, np. przesyłania biuletynu informacyjnego Strefa Zdrowia zawierającego reklamy w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, wstrzymania przetwarzania, ich całkowitego usunięcia, a także do rezygnacji z zamówionych usług promocyjnych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby strefa-zdrowia.com.pl
Strefa Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Ostatnie wpisy

Aktywny_samorzad_STREFA_ZDROWIA

PFRON dofinansowania 2023 - AKTYWNY SAMORZĄD 2023

W tym roku podwyższono limity kwot udzielanego wsparcia finansowego osobom z niepełnosprawnościami w poszczególnych obszarach „Aktywnego Samorządu”.

7 lipca 2023
Międzynarodowe Targi Rehabilitacji i Fizjoterapii Strefa Zdrowia

Strefa Zdrowia obecna na Międzynarodowych Targach Rehabilitacji i Fizjoterapii w Nadarzynie

W dniach 7-9 grudnia 2022 odbyły się w Nadarzynie koło Warszawie Międzynarodowe Targi Rehabilitacji i Fizjoterapii podczas których mogliśmy zaprezentować... Zobacz wpis

21 grudnia 2022
Orteza na kolano

Orteza na kolano. Jakie są rodzaje? Jakie zastosowanie?

Wiele osób narzeka na problemy ze stawami, szczególnie na bolące kolana i trudności z poruszaniem się. W przypadku różnego typu... Zobacz wpis

23 grudnia 2020