PFRON dofinansowania 2023 – AKTYWNY SAMORZĄD 2023

Aktywny_samorzad_STREFA_ZDROWIA

W tym roku podwyższono limity kwot udzielanego wsparcia finansowego osobom z niepełnosprawnościami w poszczególnych obszarach „Aktywnego Samorządu”.

W 2023 roku PFRON przeznaczył 219 mln zł na realizację programu AKTYWNY SAMORZĄD.

Z kolei osoby z niepełnosprawnościami mogą wnioskować o pomoc w ramach „Aktywnego Samorządu” od 1 marca 2023 r. m.in. elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym. Wnioskujący, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW otrzymają 10 punktów preferencyjnych. Preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy i jest jednorazowa.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu ruchu) – do 70 tys. zł (było 10 tys.);
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu ruchu) – zadanie 2 i 3 – 5280 zł (było 4800);
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu słuchu) – 4 400 (było 4000).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu wzroku lub obu rąk) – dla osoby niewidomej – 10 000 zł (było 7500) oraz 16 500 zł (było 15 000) na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500 zł);
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
– dla osoby głuchoniewidomej – 4 400 zł,
– dla osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu – 3 300 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom niepełnosprawności narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu wzroku);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym). Wartość pomocy na zakup elektrycznego wózka wynosi 17 600 (było 10 tys. zł) z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)