Wkładki ortopedyczne i ich wykorzystanie w leczeniu płaskostopia

Wkładki ortopedyczne do leczenia płaskostopia kojarzą się większości osób z problemem występującym u dzieci. Jednak na płaskostopie cierpią też osoby dorosłe, często nie zdając sobie z tego sprawy. Dowiadują się one często o problemie, gdy udają się do lekarza z częstym bólem stóp i łydek, nasilającym się podczas chodzenia, czy obrzękiem pojawiającym się po przyśrodkowej stronie kostki. Sygnałem, że mamy płaskostopie, mogą też być odciski na stopach lub nierówno ścierające się podeszwy butów. Warto w takim wypadku pomyśleć o wkładkach ortopedycznych.

Płaskostopie. Co to jest?

Płaskostopie to zniekształcenie stopy polegające na obniżeniu się jej fizjologicznych sklepień, przez co staje się ona płaska. Prawidłowo zbudowana stopa nie dotyka podłoża całą powierzchnią, lecz jej kości wyginają się w łuk. Wspiera się ona o podłoże trzema punktami: piętą, głową pierwszej kości śródstopia i głową piątej kości śródstopia. Wyróżniamy dwa rodzaje płaskostopia: płaskostopie podłużne będące wynikiem obniżenia łuku przyśrodkowego stopy i płaskostopie poprzeczne będące skutkiem obniżenia łuku poprzecznego przedniego stopy. Płaskostopie może być wrodzone lub nabyte.

Leczenie płaskostopia

Płaskostopie leczy się, stosując wkładki ortopedyczne i wykonując proste ćwiczenia, np. chodzenie boso po różnorodnych terenach, zwłaszcza naturalnych nawierzchniach, takich jak trawa czy piasek. W ciężkich przypadkach wymagane jest leczenie operacyjne. Jeśli chodzi o wkładki ortopedyczne, dostępne są modele poprawiające komfort chodzenia u osób z płaskostopiem podłużnym (obniżenie łuku podłużnego stopy), poprzecznym (obniżenie łuku poprzecznego stopy) i podłużno-poprzecznym (opadanie zarówno łuku podłużnego, jak i poprzecznego stopy). Do rodzaju płaskostopia dobiera się odpowiedni rodzaj wkładek. W przypadku płaskostopia podłużnego stosuje się wkładki z podniesieniem od wewnętrznej strony, przy płaskostopiu poprzecznym – w przedniej środkowej części stopy, gdzie umieszcza się pelotę. Wkładki na płaskostopie podłużno-poprzeczne są podniesione zarówno z boku, jak i w środku.